top of page

Partners in livestock

Veenweide informatie centrum
https://www.veenweiden.nl/

Taskforce Toekomstbestendige Stallen 
https://www.fme.nl/maatschappelijke-transities/landbouw-water-en-voedsel/smart-farm-en-horticulture/toekomstbestendige-stallen

Connecting Agri & Food

Van Mierlo Ingenieursbureau  / Mioto 

bottom of page